تاريخ روز : سه شنبه 28 خرداد 1398

شرکت نفت ایرانول

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانهآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1391/12/30

 

الف : زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

 

از کلیه سهامداران و یا نماینده قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه 1392/04/10 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) تشکیل می شود ، حضور بهم رسانند .

 

ب : دستور جلسه :

 

استماع گزارش هیئت مدیره بازرس قانونی و حسابرس برای عملکرد سال مالی منتهی به 1391/12/30

تصویب صورت های مالی (دوره) مالی منتهی به 1391/12/30

انتخاب بازرسان قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به 1392/12/29

انتخاب رزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها

سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی