تاريخ روز : سه شنبه 28 خرداد 1398

شرکت نفت ایرانول

  

نحوه ورود به سامانه  

 

 

 

نحوه ورود به سامانه مدیریت سهام شرکت نفت ایرانول 

 

 

سهامداران محترم حقیقی : 

می توانند با وارد نمودن  کد بورس  به عنوان نام کاربری و  شماره شناسنامه  خود بعنوان رمز عبور صفحه کاربری خود را در سامانه مدیریت سهام ملاحظه نمایند .

 

سهامداران محترم حقوقی : 

می توانند با وارد نمودن  کد بورس به عنوان نام کاربری و  شماره ثبت شرکت خود بعنوان رمز عبور صفحه کاربری خود رادر سامانه مدیریت سهام ملاحظه نمایند.

توصیه های ضروری

توصیه میشود سهامداران محترم در اولین ورود به صفحه کاربری خود نسبت تغییر رمز عبوری

خود اقدام فرمایند.

توصیه میشود سهامداران محترم پس از بررسی امور سهام خود برای خروج ار سامانه حتما از

گزینه  خروج استفاده فرمایند.